भाषा: नेपाली | English     ईमेल: director@mddohs.gov.np

Infrastructure development section

  • स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना तथा उपकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, नियम तथा मापदण्ड निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहजिकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणहरुको स्तरीकरण गरि लगत राख्ने ।
  • स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्न सहजिकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापनको लागि सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने ।
  • अस्पताल भवन संहिता विकास, अध्यावधिक तथा नियमनका लागि सहजिकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य पुर्वाधार तथा उपकरणको निरिक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि सहजिकरण गर्ने ।

निर्देशकको सन्देश

व्यवस्थापन महाशाखाको वेबसाइट विभिन्न सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले महाशाखाका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई व्यवस्थापन महाशाखाको अाधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

भोगेन्द्र राज डोटेल

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  director (@) mddohs.gov.np
  +९७७-१-४२५७७६५
  +९७७-१-४२५७७६५
 टेकु, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जाल