भाषा: नेपाली | English     ईमेल: director@mddohs.gov.np

Environmental health and waste management section

संघ, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा श्री मन्त्रीपरीषदले स्वीकृत गरेको संघको कार्यबिस्तृतीकरणमा खानेपानी, खाद्य पदार्थ र हावाको गुणस्तरीयता अनुगमन तथा लेखाजोखा ढाँचा एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख भए अनुसार सो कार्य संचालन गर्न यो शाखा स्थापना गरीएको हो । यस शाखाको कार्यविवरण निम्नअनुसार छ :

  • वातावरणिय स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति, निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरु निर्माण गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
  • खानेपानी, हावा तथा समग्र वातावरणले स्वास्थ्यमा पारेको असर सम्बन्धमा निगरानी, अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनमा सहजीकरण गर्ने ।
  • स्वास्थ्य सेवाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि राष्ट्रिय कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, प्रोटोकल तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
  • संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्किने फोहोरमैलाको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहजिकरण गर्ने ।
  • संघ अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्किने फोहरमैलाको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमनका कार्यहरु गर्ने ।

निर्देशकको सन्देश

व्यवस्थापन महाशाखाको वेबसाइट विभिन्न सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले महाशाखाका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई व्यवस्थापन महाशाखाको अाधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

भोगेन्द्र राज डोटेल

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  director (@) mddohs.gov.np
  +९७७-१-४२५७७६५
  +९७७-१-४२५७७६५
 टेकु, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जाल