भाषा: नेपाली | English     ईमेल: director@mddohs.gov.np

निर्देशक


Director

भोगेन्द्र राज डोटेल
ईमेल: director(@)mddohs.gov.np
फोन: ९८५११७०१९१


महाशाखासंग सम्बन्धित द्रुत लिङ्क

कर्मचारी विवरण

संगठनात्मक संरचना

कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

कार्य विवरण

गुनासो पेश गर्नुहोस्

कार्यालय ईमेल

ब्यवस्थापन महाशाखाको बारेमा

स्वास्थ्य सेवा विभागका विभिन्न महाशाखाहरुमध्ये एक व्यवस्थापन महाशाखा योजना, एकिकृत सुपरिवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण र रेखदेख, वातावरणिय स्वास्थ्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुगमन र मुल्यांकनका साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि जिम्मेवार छ । यी कार्यहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तरगतका महाशाखाहरुसंग सहकार्य गरी संचालन गरिन्छ । यस महाशाखा अन्तरगत चार शाखाहरु आपुर्ति व्यवस्थापन शाखा, पूर्वाधार शाखा, एकिकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखा र वातावरणिय स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा रहेका छन् ।

कार्यहरुः

  • वार्षिक योजनाहरू तयार गर्न सम्बन्धित महाशाखाहरू र केन्द्रहरू बीच समन्वय गर्ने ।
  • विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमहरूको तयारीको लागि व्यवस्था मिलाउने ।
  • स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण गरी समीक्षा गर्ने ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
  • HMIS व्यवस्थापन गर्ने ।
  • भवनहरू र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण र रेखदेख व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने ।

सम्पर्क विवरण

महाशाखाकाे सूचना प्रविधि पहल

विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको सुचकहरुको अवस्था निर्धारण गर्न स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सहजिकरण गर्दछ ।

जिन्सीसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण कार्यहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीले सहजिकरण गर्दछ ।

आपुर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सहायताले आपुर्तिसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।

विभिन्न स्पेशिफिकेशनहरु खोज्न, हेर्न र डाउनलोड गर्न प्राविधिक विशिष्टिता बैंकले सहजिकरण गर्दछ ।

महत्वपूर्ण लिंक

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा विभाग

राष्ट्रिय योजना आयोग

लोक सेवा आयोग

निर्देशकको सन्देश

व्यवस्थापन महाशाखाको वेबसाइट विभिन्न सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले महाशाखाका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई व्यवस्थापन महाशाखाको अाधिकारिक वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

भोगेन्द्र राज डोटेल

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  director (@) mddohs.gov.np
  +९७७-१-४२५७७६५
  +९७७-१-४२५७७६५
 टेकु, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जाल